Χωματουργικές Εργασίες
Γενικές Κατασκευαστικές
Οικοδομικές Εργασίες
Ανάπτυξη και Πώληση Ακινήτων