Χωματουργικές Εργασίες
Γενικές Κατασκευαστικές
Οικοδομικές Εργασίες
Ανάπτυξη και Πώληση Ακινήτων

Προφίλ

Το 1975 ιδρύθηκε η ΑΡΜΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ στην περιοχή Κέντρο Υγείας με δραστηριότητα τις οικοδομικές εργασίες. Σε μια έκταση 2 σρεμμάτων με προσωπικό μόλις 6 άτομα και με τον περιορισμένο εξοπλισμό, όπως 1 αυτοκίνητο, 1 μπετονιέρα χειρός, 1 φορτοτάκι και με τα εργαλεία, ξεκίνησα να αναλαμβάνω τις πρώτες εργασίες.

Με συνέπεια, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά, 32 χρόνια μετά, η  ΑΡΜΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ έχει φτάσει να είναι όμιλος διαφόρων επιχειρήσεων τέτοιων δραστηριοτήτων.
Το προσωπικό είναι πλέον στα 18 άτομα ενώ υπάρχουν και συνεργεία για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ξυλουργικές εργασίες και πλακάκια.

Έτσι, δε θα μπορούσε να μην αυξηθεί και ο εξοπλισμός μας που βρίσκεται σήμερα σε 2 μεγάλα ανατρεπόμενα, 2 χωματουργικά βαραίου τύπου και 2 χωματουργικά μεσαίας κατηγορίας (φορτηγάκια, κομπρεσέρ, φορτοτάκια, κόφτης, πρέσα).

Εμείς θα συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά όπως ξεκινήσαμε το 1975, θα προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες τις εργασίας μας για να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση.