Χωματουργικές Εργασίες
Γενικές Κατασκευαστικές
Οικοδομικές Εργασίες
Ανάπτυξη και Πώληση Ακινήτων

Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε:

Δημόσια Έργα
Επισκευές
Χωμ. Εργασίες
Μπετά
Χτισίματα
Σοβάδες
Τοποθετήσεις πλακακίων
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Ξυλουργικές Εργασίες
Αγορές – Πωλήσεις Οικοπέδων & Κατοικιών
Αντιπαροχές
Αναλαμβάνουμε εργολαβίες απ’ το πρώτο στάδιο μέχρι να σας παραδώσουμε
το κλειδί στο χέρι.